TJ Jiskra Otrokovice z.s.

Sport. areál TJ Jiskra 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945

 
 
TJ Jiskra Otrokovice - ekatalog.czSportovní, tělovýchovné spolky - ekatalog.cz
 
Historie vývoje tělovýchovy v Otrokovicích a vzniku TJ Jiskra Otrokovice

První tělovýchovná organizace byla založena v Otrokovicích v roce 1908 jako Tělocvičná jednota Sokol. Jednota byla ustavena za těžkých místních poměrů a finančních podmínek narážela na nepochopení občanů. Při založení měla 27 členů. Začínalo se cvičit v obecné škole a od roku 1909 v hostinci p. Sigmunda. Cvičilo se houževnatě a již v roce 1912 se členové zúčastnili VI. Všesokolského sletu v Praze.
První světová válka těžce zasáhla do tělovýchovné činnosti a v roce 1915 se veškeré tělovýchovné hnutí zastavuje. Po osvobození v roce 1918 se však rozvíjí naplno a v roce 1920 se členové zúčastňují VII. Sletu v Praze. Cvičí se v nevyhovujících místnostech a tak se valná hromada rozhodla v roce 1924 vybudovat vlastními silami a z vlastních prostředků budovu, ve které by byl nejen sál pro cvičení, ale i jeviště pro kulturní vystoupení. Již v roce 1925 byla slavnostně otevřena nová sokolovna. V letech 1926, 1932 i 1938 cvičí členové na všesokolských sletech v Praze, sokolovna již pro nácviky nestačí a tak v roce 1937 dochází k její celkové přestavbě.
Druhá světová válka opět zasáhla do tělovýchovné činnosti. Když byla po okupaci Československa v roce 1940 zrušena Česká obec sokolská, byla zastavena i činnost jednoty v Otrokovicích. Po osvobození naší vlasti v roce 1945 se ihned probudila Tělocvičná jednota Sokol k novému životu a už měsíc po osvobození bylo zahájeno cvičení.
Tělocvičná jednota Sokol však ve své náplni neměla jen cvičení, ale značná pozornost byla od prvopočátku věnována i společným turistickým výletům, společenským zábavám a v oblasti kulturní působil po celou dobu ochotnický divadelní a loutkářský kroužek, provozovala se lehká atletika, házená a odbíjená.
Ve stejném roce, kdy byla založena Tělocvičná jednota Sokol, byla v Otrokovicích ustavena Tělocvičná jednota Orel a svoji činnost zaměřovala nejen na tělovýchov,ale na akce kulturní, zábavné a divadelní. Působila Otrokovicích se střídavými úspěchy až do roku 1939, kdy byla rozpuštěna. Svoji činnost obnovila v roce 1945 a působila omezeně do roku 1952.
Další významnou tělovýchovnou organizací v Otrokovicích byla Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ), která byla ustavena v roce 1936 odborovou organizací kovodělníků strojírenského závodu firmy Baťa. Organizace měla kolem 20 – 30 členů a přes řadu překážek rozvíjela úspěšně svou činnost. Příchodem německých okupantů byly DTJ likvidovány. Po osvobození nebyla již sportovní činnost DTJ v Otrokovicích obnovena a pracoval pouze výbor do sjednocení tělovýchovy.
Ve třicátých letech dochází v Otrokovicích k dalšímu významnému mezníku v rozvoji tělovýchovy a je založen Sportovní klub Otrokovice. V roce 1930 byla jeho činnost zaměřena pouze na kopanou, ale ž v roce 1935, kdy byl Sportovní klub přejmenován na SK Baťov Otrokovice, byly založeny další odbory, a to atletický, rohovnický, házenkářský, šachový, table-tenisový a volejbalový.
V témže roce bylo upraveno hřiště pro kopanou, postaveny šatny a před továrnou zbudováno hřiště pro házenou. Postupně byly zřizovány další odbory, a to veslařský, tenisový, zábavní, cyklistický a odbor zimních sportů ( lyžování, hokej a krasobruslení). U řeky Moravy byly zřízeny dva tenisové kurty a klubovna pro veslařský oddíl včetně loděnice. V letech 1941 – 1942 byla v pravém křídla Společenského domu v 1. poschodí vybudována kuželna a byl založen kuželkářský kroužek. V roce 1946 byla kuželna na hotelu zrušena a byla vybudována nová jako přístavba starého obchodního domu. Jedním z nejúspěšnějších odborů Tělovýchovné jednoty SK Baťov byl odbor rohovnický, který byl zrušen až na počátku padesátých let. V roce 1949, kdy měl SK Baťov 12 oddílů, dochází k přejmenování této organizace na TJ Sokol Svit Gottwaldov XI – Otrokovice.
V roce 1942, kdy byla okupace, byl založen v Otrokovicích sportovní klub kopané SK Sparta Otrokovice. Sportovní činnost byla zahájena v roce 1943 za úzké spolupráce s oddílem kopané SK Baťov a SK Viktoria Vítkovice, na jejímž hřišti hrála SK Sparta fotbalové zápasy až do roku 1946, kdy si vybudovala vlastní hřiště. V roce 1949 přešel klub SK Sparta pod TJ Sokol Otrokovice, v roce 1952 pod TJ Jiskra Otrokovice.
V roce 1952 došlo v Otrokovicích ke sjednocení všech tělovýchovných organizací do jediné a tato dostala název TJ Jiskra Otrokovice. Byly do ní zařazeny TJ Sokol, TJ Svit Gottwaldov XI-Otrokovice, ( bývalý SK Baťov), TJ Orel, TJ Sparta Otrokovice a DTJ.
Sjednocení přineslo především významnou finanční podporu patronátního závodu Svit Otrokovice, a to nejen při sportovní činnosti, ale i při budování nových sportovních zařízení. V roce 1959 – 1951 byla vybudována hokejová hrací plocha s mantinely a osvětlením a kluziště pro veřejnost. V roce 1951 nová veslařská loděnice a v roce 1954 nové přistávací molo na řece Moravě. V roce 1952 hala pro stolní tenis, kurty a klubovna pro tenis.V roce 1965 za brigádnické pomoci všech členů nový sportovní stadion včetně šaten, ubytovny a kanceláří. V roce 1958 – 1963 středisko zimních sportů Celnice na Třeštílku, včetně lyžařského vleku.

Při sjednocení měla TJ Jiskra Otrokovice 1650 členů a sdružovala tyto odbory a oddíly:

Odbor Základní a rekreační tělesné výchovy ( nyní ASPV)
Odbor turistiky
Oddíl atletiky
Oddíl cyklistiky
Oddíl házené
Oddíl ledního hokeje
Oddíl kopané
Oddíl kuželkářský
Oddíl lyžování
Oddíl odbíjené
Oddíl sportovní gymnastiky
Oddíl stolního tenisu
Oddíl šachový
Oddíl tenisový
Oddíl veslování
Oddíl vodního motorismu

Informace o historii jednotlivých oddílů, jejich úspěších a činnosti budou k dispozici u oddílů.