Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

usnesení VV z 29. 3. 2011

 4. 4. 2011    usnesení z VV 29. 3. 2011    

3/05/01 Výkonný výbor schválil termín konání valné hromady TJ Jiskra Otrokovice, a to na pondělí 16. 5. 2011 od 16.30 na Sokolovně v Otrokovicích. Klíč pro počet delegátů byl stanoven na 1 : 30. Zprávy o činnosti z jednotlivých oddílů a seznam delegátů oddíly dodají do 6. 5. 2011 na sekretariát TJ.

3/05/02 Výkonný výbor schválil výši úhrad za energie pro oddíly tenisu, st. tenisu, kopané, atletiky, kick boxu a lyžování za rok 2010 dle předloženého návrhu.

3/05/03 Výkonný výbor schválil částku úhrady fotbalového oddílu za přípravu hrací plochy pro fotbalový oddíl za rok 2010 ve výši 95 000,- Kč.

3/05/04 Výkonný výbor schválil seznam údržby a oprav TJ Jiskra Otrokovice pro rok 2011.

3/05/05 Výkonný výbor vzal na vědomí finanční plán oddílu fotbalu a cyklistiky na I. pololetí 2011

3/05/06 Výkonný výbor schválil zajištění a zafinancování údržby areálu stadionu včetně údržby a přípravy fotbalového hřiště prostřednictvím TJ Jiskra Otrokovice.