Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

usnesení VV z 7. 9. 2010

 14. 9. 2010    usnesení z VV 7. 9. 2010    

3/02/01 Výkonný výbor schválil tato opatření vzhledem k finanční situaci fotbalového oddílu:
- smlouva na pronájem tělocvičen pro fotbalový oddíl pro šk. rok 2010 – 2011 nebude podepsána dříve, dokud nebude složena odpovídající částka za pronájem na účet fotbalového oddílu
- faktury pro fotbalový oddíl za úhradu dopravy na soutěžní utkání nebudou proplaceny dopravcům dříve, dokud nebude složena odpovídající částka na účet fotbalového oddílu
- objednávky na služby ani zboží pro fotbalový oddíl nebudou ředitelem TJ podepsány dříve, dokud nebude složena odpovídající částka na účet fotbalového oddílu
- pokud nebude ztráta fotbalového oddílu vynulována do konce roku 2010, výkonný výbor zváží další kroky, které by mohly vést až k pozastavení činnosti fotbalového oddílu.