Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

Usnesení VV z 19. 4. 2011

 21. 4. 2011    usnesení z VV 19. 4. 2011    

3/06/01 Výkonný výbor schválil rozdělení zálohy dotace z města Otrokovice na jednorázové akce do jednotlivých oddílů dle předložené a upravené tabulky. Schválil zásadu, že dotace bude do oddílu poskytnuta pouze po předložení řádně vyplněného formuláře vyúčtování a doložení dokladů na sekretariát TJ.

3/06/02 Výkonný výbor schválil formulář vyúčtování dotace na jednorázové akce.