Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

usnesení VV z 10. 5. 2011

 16. 5. 2011    usnesení z VV 10. 5. 2011    

3/07/01 Výkonný výbor schválil delegáta na regionální konferenci ČSTV. Za TJ Jiskra Otrokovice je delegátem Ing. Miloslav Pátek.

3/07/02 Výkonný výbor schválil návrh programu a návrh usnesení na Valnou hromadu TJ Jiskra Otrokovice v předloženém znění a ukládá řediteli TJ předložit jej delegátům Valné hromady TJ Jiskra Otrokovice.

3/07/03 Výkonný výbor schválil návrh pracovního předsednictva a komisí na Valnou hromadu TJ Jiskra Otrokovice v předloženém znění a pověřil zahájením a řízením valné hromady Ing. Zdeňka Jandu.

3/07/04 Výkonný výbor schválil návrh rozpočtu TJ Jiskra Otrokovice pro rok 2011 v předloženém znění a ukládá řediteli TJ předložit jej delegátům na jednání Valné hromady TJ Jiskra Otrokovice.

3/07/05 Výkonný výbor projednal materiál „ Nový návrh stanov“, který obdrželi členové výkonného výboru dne 9. 5. 2011 od představitele fotbalového oddílu. Výkonný výbor shledal, že předložený návrh není způsobilý k projednání na valné hromadě a proto nedoporučuje zařadit do programu Valné hromady dne 16. 5. 2011 bod Schválení změny stanov TJ Jiskra Otrokovice.
3/07/06 Výkonný výbor schválil termíny svých zasedání pro II. pololetí 2011. Zasedání VV se uskuteční 6. 9.2011, 11. 10. 2011, 8. 11. 2011 a 13. 12. 2011