Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

usnesení VV z 30. 6. 2011

 8. 7. 2011    usnesení z VV 30. 6. 2011    

3/08/01 Výkonný výbor ustavil pracovní komisi ke změně stanov ve složení Ing. Beznoska Pavel, Mgr. Tkadlec Jaroslav, Salač Jiří, Polášek Bořivoj, Fiala Radim, Ing. Zdráhala Michal, Budík Pavel, Bc. Skoch Jan, Jež Pavel, Ing. Janda Zdeněk,
Ing. WillertJaroslav