Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

usnesení VV z 6. 9. 2011

 8. 9. 2011    usnesení z VV 6. 9. 2011    

3/09/01 Výkonný výbor schválil rozdělení dotace na činnost z prostředků města Otrokovice do jednotlivých oddílů dle předloženého a upraveného návrhu.

3/09/02 Výkonný výbor schválil na žádost zástupce fotbalového oddílu zrušení pracovní skupiny pro změnu stanov TJ.