Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

Usnesení VV z 11. 10. 2011

 15. 10. 2011    usnesení z VV 11. 10. 2011    

3/10/01 Výkonný výbor schválil nové rozdělení dotace na jednorázové akce z prostředků města Otrokovice do jednotlivých oddílů z důvodu nižší obdržené částky z města dle předloženého návrhu.

3/10/02 Výkonný výbor schválil záměr odprodat vodojem, vodovodní řád a stavební pozemek p.č. 1434 v k.ú. Bílá pod objektem vodojemu společnosti Polfin Ploština s.r.o. dle předloženého návrhu.

3/10/03 Výkonný výbor schválil znění dopisu starostovi města ve věci dotace města na činnost pro rok 2012.

3/10/04 Výkonný výbor schválil záměr pronajmout komunikaci na pozemku p.č. 3665/3 v k.ú. Bílá majiteli chaty Celnice