Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

Usnesení VV z 13. 12. 2011

 4. 1. 2012    usnesení z VV 13. 12. 2011    

3/12/01 Výkonný výbor po projednání čerpání dotací oddílů na jednorázové akce schválil ponechání prozatím nevyúčtované dotace fotbalového oddílu tomuto oddílu s tím, že pokud nebude vyúčtováno, zplnomocňuje ředitele TJ a místopředsedu VV rozdělením nečerpané dotace do oddílů atletiky, veslařů, házené, ASPV, kuší a lyžařů.

3/12/02 Výkonný výbor schválil termínový kalendář zasedání výkonného výboru pro I. pololetí 2012 takto: 17. 1., 14. 2., 13. 3., 10. 4., 8. 5., 15. 5., 12. 6.