Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

Usnesení VV z 13. 3. 2012

 21. 3. 2012    usnesení z vv 13. 3. 2012    

3/14/01 Výkonný výbor schválil termín konání valné hromady TJ Jiskra Otrokovice, a to na úterý 22. 5. 2012 od 16.30 na Sokolovně v Otrokovicích. Klíč pro počet delegátů byl stanoven na 1 : 30. Zprávy o činnosti z jednotlivých oddílů a seznam delegátů oddíly dodají do 15. 5. 2012 na sekretariát TJ.

3/14/02 Výkonný výbor jednomyslně schválil úhradu nákladů pro fotbalový oddíl za přípravu hrací plochy pro tréninky a utkání za rok 2011 ve výši 95 000,- Kč. Částka bude započtena do účetnictví fotbalového oddílu roku 2011.