Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

Usnesení VV z 15. 5. 2012

 16. 5. 2012    usnesení z VV 15. 5. 2012    

3/16/01 Výkonný výbor schválil návrh programu, jednacího a volebního řádu a návrh usnesení na Valnou hromadu TJ Jiskra Otrokovice v předloženém znění a ukládá řediteli TJ předložit jej delegátům Valné hromady TJ Jiskra Otrokovice.

3/16/02 Výkonný výbor schválil návrh pracovního předsednictva a komisí na Valnou hromadu TJ Jiskra Otrokovice v předloženém znění a pověřil zahájením a řízením valné hromady Ing. Zdeňka Jandu.

3/16/03 Výkonný výbor schválil návrh rozpočtu TJ Jiskra Otrokovice pro rok 2012 v předloženém znění a ukládá řediteli TJ předložit jej delegátům na jednání Valné hromady TJ Jiskra Otrokovice.

3/16/04 Výkonný výbor schválil návrh kooptace zástupce kuželkářského oddílu do výkonného výboru a valné hromadě schválit kooptaci.

3/16/05 Výkonný výbor schválil návrh na přijetí oddílu basebalu a softbalu a doporučuje valné hromadě schválit přijetí nového oddílu.
3/16/06 Výkonný výbor schválil návrh na stanovení členských příspěvků a ukládá řediteli předložit jej delegátům na jednání valné hromady.

3/16/07 Výkonný výbor vzal na vědomí odstoupení Ing. Milana Plesara z Výkonného výboru TJ Jiskra Otrokovice.