Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

Usnesení VV z 17. 7. 2012

 29. 7. 2012    usnesení z VV 17. 7. 2012    

3/18/01 Výkonný výbor schválil rozdělení dotace na činnost z prostředků města Otrokovice do jednotlivých oddílů dle předloženého a upraveného návrhu.