Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

Usnesení VV z 27. 11. 2012

 29. 11. 2012    usnesení z VV 27. 11. 2012    

3/19/01 Výkonný výbor schválil rozdělení dotací na jednorázové akce z prostředků města Otrokovice do jednotlivých oddílů dle předloženého návrhu.