Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

Usnesení VV z 16. 4. 2013

 20. 4. 2013    usnesení z vv 16. 4. 2013    

3/21/01 Výkonný výbor schválil termín konání valné hromady TJ Jiskra Otrokovice, a to na úterý 21. 5. 2013 od 16.30 na Sokolovně v Otrokovicích. Klíč pro počet delegátů byl stanoven na 1 : 30 z počtu členů, kteří mají zaplacen členský příspěvek TJ k 30. 4. 2013. Zprávy o činnosti z jednotlivých oddílů a seznam delegátů oddíly dodají do 14. 5. 2013 na sekretariát TJ.