Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

Usnesení VV z 14. 5. 2013

 20. 5. 2013    usnesení z VV 14.5. 2013    

3/22/01 Výkonný výbor schválil návrh programu, jednacího a volebního řádu a návrh usnesení na Valnou hromadu TJ Jiskra Otrokovice v předloženém znění a ukládá řediteli TJ předložit jej delegátům Valné hromady TJ Jiskra Otrokovice.
3/22/02 Výkonný výbor schválil návrh pracovního předsednictva a komisí na Valnou hromadu TJ Jiskra Otrokovice v předloženém znění a pověřil zahájením a řízením valné hromady Ing. Zdeňka Jandu.
3/22/03 Výkonný výbor schválil návrh rozpočtu TJ Jiskra Otrokovice pro rok 2012 v předloženém znění a ukládá řediteli TJ předložit jej delegátům na jednání Valné hromady TJ Jiskra Otrokovice.
3/22/04 Výkonný výbor doporučuje Valné hromadě TJ Jiskra Otrokovice schválit zrušení oddílu Bike rally.
3/22/05 Výkonný výbor TJ Jiskra Otrokovice v působnosti jediného společníka schválil účetní závěrku společnosti MSÚ s.r.o. za rok 2012.