Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

Usnesení VV z 8. 4. 2014

 11. 4. 2014    usnesení z VV 8. 4. 2014    

3/26/01 Výkonný výbor schválil termín konání Valné hromady TJ Jiskra Otrokovice, uskuteční se 20. 5. 2014 od 16.30 na Sokolovně.

3/26/02 Výkonný výbor stanovil klíč pro stanovení delegátů 1: 20 ze členů starších 14 let.

3/26/03 Výkonný výbor určil termín pro podání zpráv o činnosti, návrhů delegátů a návrhu kandidáta z jednotlivých oddílů na 12. 5. 2014.