Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

Usnesení VV z 13. 5. 2014

 20. 5. 2014    usnesení z vv 13. 5. 2014    

3/27/01 Výkonný výbor schválil návrh programu, jednacího řádu a usnesení pro valnou hromadu TJ Jiskra Otrokovice.

3/27/02 Výkonný výbor schválil návrh komisí, pracovního předsednictva a kandidátů do výkonného výboru a revizní komise pro valnou hromadu TJ Jiskra Otrokovice.

3/27/03 Výkonný výbor návrh rozpočtu a hospodaření za rok 2013.