Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

Usnesení VV z 7. 10. 2014

 17. 10. 2014    usnesení z VV 7. 10. 2014    

3/01/01 Výkonný výbor schválil volební komisi pro volbu předsedy a místopředsedy ve složení Ing. Janda, Slovák, Polášek.

3/01/02 Výkonný výbor zvolil do funkce předsedy Výkonného výboru TJ Jiskra Otrokovice pana Aleše Prudkého a do funkce místopředsedy pana Pavla Ježe.