Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

Usnesení VV z 21. 10. 2014

 27. 10. 2014    usnesení z VV 21. 10. 2014    

3/02/01 Výkonný výbor schválil rozdělení dotací pro rok 2014 do jednotlivých oddílů dle předloženého a upraveného návrhu.