Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

Usnesení VV z 16. 12. 2014

 22. 12. 2014    usnesení z VV 16. 12. 2014    

3/03/01 Výkonný výbor schválil rozdělení dodatečných dotací pro rok 2014 do jednotlivých oddílů dle předloženého a upraveného návrhu.

3/03/02 Výkonný výbor schválil smlouvu o revolvingovém úvěru pro TJ Jiskra Otrokovice.