Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

Usnesení z 15. 8.2007

 16. 8. 2007    Usnesení    

3/09/01 - Výkonný výbor schválil rozdělení dotací pro rok 2007 do jednotlivých oddílů dle předloženého návrhu.

3/09/02 - Výkonný výbor schválil výši úhrad za energie pro oddíly tenisu, st. tenisu, kopané, atletiky a kick boxu za rok 2006 dle předloženého návrhu.

3/09/03 - Výkonný výbor se nebrání přijetí nového oddílu – zápasnického, ale pouze za těch podmínek, že nový oddíl může obdržet v letošním roce finanční prostředky tak jako ostatní oddíly, tj. na úhradu 70% nákladů za pronájem tělocvičny. Ostatní si oddíl musí hradit z vlastních zdrojů. Současně výkonný výbor poukazuje na absenci vhodného prostoru pro sportovní činnost tohoto oddílu s tím, že bez zajištění odpovídajících podmínek nelze oddíl založit.

3/09/04 - Výkonný výbor rozhodl, že do odvolání nebude prováděna rekonstrukce staré vlekovny.