Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

usnesení VV

 16. 1. 2008    usnesení VV 18. 12. 07    

3/11/01 - Výkonný výbor schválil úhradu rozdílu mezi náklady na investiční akci „zavlažování fotbalového hřiště“ a obdrženou dotací z prostředků TJ.

3/11/02 - Výkonný výbor schválil použití dotace z města Otrokovice ve výši 200 000,- Kč na zajištění oprav a údržby v zařízeních TJ.

3/11/03 - Výkonný výbor schválil neposkytování kopií smlouvy mezi TJ a jinou osobou do jednotlivých oddílů, pokud se nejedná o obchodní případ daného oddílu.