Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

usnesení VV z 3. 2. 2009

 18. 2. 2009    usnesení z VV 3. 2. 2009    


3/17/01 Výkonný výbor po projednání schválil úhradu daně z příjmu z hospodářské činnosti za rok 2008 jednotlivými oddíly dle jejich podílu na celkové dani z příjmu TJ.

3/17/02 Výkonný výbor schválil použití dodatečné dotace za rok 2008 z města Otrokovice ve výši 187 000,- Kč na úhradu oprav a údržby v zařízeních TJ.