Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

usnesení VV z 31. 3. 2009

 2. 4. 2009    usnesení VV z 31. 3. 2009    

3/18/01 Výkonný výbor schválil výši úhrad za energie pro oddíly tenisu, st. tenisu, kopané, atletiky a kick boxu za rok 2008 dle předloženého návrhu.

3/18/02 Výkonný výbor schválil dočasné poskytnutí finančních prostředků TJ pouze na úhradu nákladů za dopravu fotbalového oddílu na mistrovská utkání ve II. čtvrtletí 2009, přičemž tyto náklady budou účtovány k tíži fotbalového oddílu.

3/17/03 Výkonný výbor stanovil termín konání valné hromady TJ Jiskra Otrokovice na pondělí 18. 5. 2009 od 16.30 hod na Sokolovně. Klíč pro stanovení počtu delegátů z oddílů je 1 : 30. Termín pro odevzdání zpráv o činnosti jednotlivých oddílů a nahlášení delegátů 6. 5. 2009.