Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

usnesení VV z 12. 5. 2009

 9. 12. 2009    usnesení z VV 12. 5. 20009    

3/19/01 Výkonný výbor schválil návrh programu a usnesení na Valnou hromadu TJ Jiskra v předloženém znění a ukládá řediteli TJ předložit jej delegátům VH.

3/19/02 Výkonný výbor schválil návrh pracovních komisí a předsednictva na Valnou hromadu TJ Jiskra v předloženém znění.

3/19/03 Výkonný výbor schválil návrh rozpočtu TJ Jiskra Otrokovice pro rok 2009 v předloženém znění a ukládá řediteli TJ předložit jej delegátům na jednání Valné hromady TJ Jiskra Otrokovice.