Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

usnesení VV z 14. 7. 2009

 9. 12. 2009    usnesení z VV 14. 7. 20009    

3/20/01 Výkonný výbor schválil záměr odprodat část pozemku svahu - pod malým vlekem vlastníkovi tohoto vleku, tj Horskému hotelu Sůkenická s.r.o. o výměře cca 200 m? ( po geometrickém zaměření a oddělení) za cenu min. 10,- Kč m?.