Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

usnesení VV z 13. 10. 2009

 9. 12. 2009    usnesení z VV 13. 10. 2009    

3/21/01 Výkonný výbor schválil záměr realizovat rekonstrukci hřišť házené a volejbalových kurtů, dovybavení stadionu a automatické zavlažování v případě zajištění finančních prostředků a pověřil ředitele TJ jednáním o dotacích a vyřízením nezbytných formalit ( nájem pozemku, studie, projekty, žádosti) na tuto akci.

3/21/2 Výkonný výbor schválil rozdělení dotací pro rok 2009 do jednotlivých oddílů dle předloženého návrhu.

3/21/3 Výkonný výbor rozhodl neprohlubovat ztráty (stop stav) u oddílů atletiky, kopané, veslařů a cyklistiky s tím, že tyto oddíly si zajistí financování úhrady tělocvičen do konce t. r., jinak bude užívání tělocvičen těmito oddíly od ledna 2010 zastaveno