Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

usnesení VV z 30. 3. 2010

 6. 5. 2010    usnesení z VV 30. 3. 2010    

3/23/01 Výkonný výbor schválil termín konání valné hromady TJ Jiskra Otrokovice, a to na pondělí 10. 5. 2010 od 16.30 na Sokolovně v Otrokovicích. Klíč pro počet delegátů byl stanoven na 1 : 30. Zprávy o činnosti z jednotlivých oddílů a návrh kandidátů pro volby do výkonného výboru oddíly dodají do 28. 4. na sekretariát TJ.

3/23/02 Výkonný výbor schválil poskytnutí finančních prostředků ve výši max. 100 000,- Kč veslařskému oddílu na nákup závodní lodě s tím, že oddíl poskytnutou částku uhradí do 3 let.

3/23/03 Výkonný výbor schválil delegáta na regionální konferenci ČSTV. Za TJ Jiskra Otrokovice je delegátem Ing. Miloslav Pátek.