Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

usnesení VV z 4. 5. 2010

 6. 5. 2010    usnesení z VV č. 5. 2010    

3/24/01 Výkonný výbor schválil návrh programu a usnesení na Valnou hromadu TJ Jiskra Otrokovice v předloženém znění a ukládá řediteli TJ předložit jej delegátům Valné hromady TJ Jiskra Otrokovice.

3/24/02 Výkonný výbor schválil návrh pracovních komisí a předsednictva na Valnou hromadu TJ Jiskra Otrokovice v předloženém znění a pověřil zahájením a řízením valné hromady Ing. Zdeňka Jandu.

3/24/03 Výkonný výbor schválil návrh rozpočtu TJ Jiskra Otrokovice pro rok 2010 v předloženém znění a ukládá řediteli TJ předložit jej delegátům na jednání Valné hromady TJ Jiskra Otrokovice.

3/24/04 Výkonný výbor schválil výši úhrad za energie pro oddíly tenisu, st. tenisu, kopané, atletiky a kick boxu a lyžování za rok 2009 dle předloženého návrhu.