Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

usnesení VV z 15. 12. 2009

 25. 5. 2010    usnesení z VV 15. 12. 2009    

3/22/01 Výkonný výbor schválil smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi TJ Jiskra Otrokovice a Eduardem Samiecem, bytem Štěrkoviště 1295 Otrokovice o převodu vlastnictví lyžařského vleku v předloženém znění a ukládá řediteli TJ podepsat tuto smlouvu.

3/22/2 Výkonný výbor schválil smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi TJ Jiskra Otrokovice a Eduardem Samiecem, bytem Štěrkoviště 1295 Otrokovice o převodu vlastnictví pozemků p.č. 3663, 3665/2, 3668/3, 3668/4, 3668/5, 3668/6, 3668/7, 3671, 3672/2 v k.ú. Bílá v předloženém znění a ukládá řediteli TJ podepsat tuto smlouvu.

3/22/3 Výkonný výbor schválil kupní smlouvu mezi TJ Jiskra Otrokovice, IČ 18152805 a společností Horský hotel Sůkenická, spol. s r. o. IČ 47974699 o prodeji a převodu vlastnictví pozemků p.č. 3672/1 a 3668/8 v předloženém znění a ukládá řediteli podepsat tuto smlouvu.